In onze zorgvisie zien we onze school als een schip waarmee we met al onze leerlingen, met hun mogelijkheden en moeilijkheden, samen in zee gaan. Zorg is een opdracht van heel het team. Samen sterk is ons motto! Zo streven we naar meer inclusie. We laten ons inspireren door het UDL-principe waarbij we ervoor zorgen dat het onderwijs toegankelijk is voor zo veel mogelijk kinderen zonder dat er extra aanpassingen moeten gebeuren. Op die manier kunnen we zo veel mogelijk leerlingen aan boord houden. We zetten daarvoor diverse zeilen bij.

 zorgboot

Vanuit handelingsgericht werken willen we de aanwezige diversiteit in onze school benutten om onze leerlingen vaardig te maken om te kunnen participeren in onze samenleving.

We creëren op school een veilig kader om zo het positief bewustzijn te versterken en zoeken steeds naar een goede afstemming en wisselwerking tussen alle betrokken partijen. Naast specifiek schoolse vaardigheden en leerinhouden, leggen we ook de nadruk op de ontwikkelingsdynamiek van elk kind rekening houdend met zijn of haar ontwikkelingsniveau.

In onze zorgwerking willen we onze brede basiszorg versterken. We leggen hierbij de focus op binnenklasdifferentiatie. We vinden het belangrijk dat we zicht hebben op waar onze kinderen staan in hun leerproces. Zo willen we tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van al onze leerlingen. We willen de vooropgestelde doelen haalbaar maken door redelijke aanpassingen rekening houdend met de draagkracht binnen de school. We geloven in de groeimogelijkheden (= Growth mindset) van elk kind.

Met de juiste wind in de zeilen laten we de boot varen voor elk kind waarbij ieder reist naar zijn of haar haalbare bestemming.