Stefaan Modest Glorieux ( 1802 - 1872 ) had als jong priester het voor zijn tijd revolutionaire idee, dat je de armen niet helpt door ze aalmoezen te geven, maar door ze te helpen zichzelf te helpen.
In een oude kerk in Ronse, een toevluchtsoord voor de armsten, verwezenlijkte hij zijn idee: de mensen moesten leren lezen en schrijven en praktisch onderwijs krijgen, zodat ze zo spoedig mogelijk zelf hun boterham konden verdienen.
Zijn kerk was de eerste “vakschool”. De kinderen van welgestelde ouders gaf hij degelijk onderwijs in een “college”, een oude en kleine pastorij. Met het schoolgeld van deze rijkelui onderrichtte hij de armen gratis.
Gebrekkigen, blinden, ouderlingen en zieken verzorgde hij ook in die kerk. Ze werd met grote stukken baalzakkengoed in verscheidene delen verdeeld voor het atelier, de klassen en het primitief hospitaaltje. Werk was er in overvloed, maar er waren medewerkers te kort.
Op 30 oktober 1845 stichtte Glorieux een zustergemeenschap, de “ Zusters van Barmhartigheid”. De activiteiten van deze congregatie groeiden hier te lande en over heel de wereld, geïnspireerd door hun stichter onder het motto : de zwakken eerst. In 1895 werd de Normaalschool Sancta Maria met oefenschool officieel erkend.
De leerkrachten van de oefenschool hadden als bijkomende taak de
normaalschoolstudenten te begeleiden in hun opleiding.
De basisschool kwam onder het beheer van de VKORR, het huidig schoolbestuur.
De lagere school bood onderwijs voor jongens en meisjes.
In september 1996 werd de (te) groot geworden basisschool opgesplitst in een autonome kleuterschool en een autonome lagere school. De lagere school werd geheel gehuisvest in het gebouw van de Normaalschool, die op dat moment stopgezet werd.
In september 2000 werd de lagere school opgesplitst in twee autonome lagere scholen.
Door deze opsplitsing heeft de basisschool Sancta Maria een team van drie directies.
De twee lagere scholen en de kleuterschool vormen samen de basisschool Sancta Maria.
Ze zijn gelegen op dezelfde campus en gebruiken gezamenlijk de infrastructuur. Ze vormen één pedagogische eenheid, geleid door het drievoudig directieteam.

Ons volledig opvoedingsproject kan u hier downloaden