Hier kan u de verslagen van de ouderraad raadplegen. De data van de volgende vergaderingen kan u ook al zien.

ouderraad 1 - 12/09/16
ouderraad 2 - 14/11/16
ouderraad 3 - 16/01/17
ouderraad 4 - 06/03/17
ouderraad 5 - 24/04/17