Bij het benaderen en bespreken van hoogbegaafde leerlingen hoor je vaak : “Die komen er wel met hun intelligentie”, toch zijn het vaak ook zorgenkinderen. Vandaar wordt er binnen de school, net als voor leerlingen met leerproblemen of leerstoornissen, rekening gehouden met de specifieke mogelijkheden van hoogbegaafde kinderen.
Wanneer men spreekt van een hoge begaafdheid spelen er twee zaken een belangrijke rol; het cognitieve niveau (= soms eenzijdig uitgedrukt in intelligentiequotiënt), maar even belangrijk de persoonlijkheid van de betrokken leerlingen met bijzondere aandacht voor hun motivatie (= het zijn). Met beide factoren en hun kenmerken zal rekening gehouden worden bij een eventuele selectie voor binnenklasdifferentiatie of kangoeroeklas. De school heeft hierin de eindverantwoordelijkheid.
hoogbegaafdheid