Ons onderwijs is steeds in beweging en tracht de kinderen voor te bereiden op de wereld die steeds verandert. Dat vraagt van ons een enorme inzet en uitdaging om mee te zijn met vernieuwingen, verbeteringen. Nooit was de vooruitgang zo merkbaar als nu en daar spelen we als school graag op in, elk tijdperk heeft aangepast onderwijs nodig. Ons onderwijs zal moeten openstaan voor de wereld en voor de snelle veranderingen die zich voordoen.
Daarom zetten we een paar krijtlijnen uit:

Kinderen moeten graag leren , met plezier naar school komen.
Kinderen leren graag als ze het leren als een zinvolle activiteit ervaren, daar putten ze motivatie uit om verder te ontdekken, te leren, te ontwikkelen.
Ontwikkelen van emotionele, sociale en artistieke intelligentie.
Het leren mag zich niet beperken tot het overdragen van abstracte kennis. Leerlingen moeten het verband kunnen leggen tussen leerstof en hun eigen concrete ervaringen. Als leerlingen ontdekken hoe ze de kennis die ze opdoen kunnen gebruiken om hun eigen leven en dat van anderen beter vorm te geven, wordt leren boeiend. Hiervoor krijgen leerlingen een heel aanbod aan leerstrategieën, leerhoudingen en leervaardigheden die hen helpen hun hun eigen leren in handen te nemen. Hierbij is ook het ontwikkelen van de emotionele, sociale en artistieke intelligentie zeer belangrijk. Ons maatschappijbeeld vraagt om een betere samenwerking met anderen. We evolueren stilaan naar een sterke vorm van sociaal leren. Leerlingen krijgen kansen om te werken aan een project of opdracht. Op deze manier leren ze hoe verschillend mensen zijn en hoe ze via overleg tot oplossingen kunnen komen.
Technologie in opmars.
Onze kinderen groeien op in een moderne technologische wereld ze moeten leren hoe ze de nieuwe technologieën kunnen aanwenden in hun leven. Het is tevens belangrijk te leren omgaan met het overaanbod aan multimedia informatie en hierbij grenzen te stellen.
Ons onderwijs is innovatie- en ontwikkelingsgericht.
Onze kinderen leren creatief denken, daarom wordt out-of-the-box denken gestimuleerd. Zij zullen in hun later leven oplossingen moeten vinden voor problemen waar wij nu nog geen weet van hebben. Door de sterk groeiende vooruitgang en vernieuwingen moeten we onze leerlingen klaarstomen voor een eventueel beroep dat nu zelfs nog niet bestaat. Het is nodig zoveel mogelijk competenties aan te spreken bij jonge kinderen en voldoende kansen te bieden om hun talenten te ontwikkelen.
De school als leercentrum.
Om ons onderwijs af te stemmen op de noden van vandaag en de nabije toekomst is het nodig de klasmuren en de vaste groeperingsvormen te doorbreken en te gaan naar ruimtes met een fysieke en intellectuele beweeglijkheid waarbij open leerruimtes gecreëerd worden.
De leerkracht als expert.
Om onze kinderen goed voor te bereiden op zelfstandig leven in een geglobaliseerde wereld hebben we leerkrachten nodig die expert zijn op verschillende domeinen en die zelf de nodige competenties beheersen om het beste naar boven te halen in elk kind en dit op verschillende domeinen; sociaal-emotioneel, cognitief en vaardigheden.
Gedifferentieerd en adaptief onderwijs.
We mogen er niet van uit gaan dat elk kind op hetzelfde tempo leert en ontwikkelt.
Leerkrachten kunnen flexibel en gedifferentieerd omgaan met werkvormen, groeperingsvormen en met (zorg)ondersteuning in hun klas.
Het is belangrijk de juiste werkvormen en onderwijsstrategieën op maat van elk kind aan te wenden.

Uit deze en andere standpunten starten we vanaf schooljaar 2014-2015 met een kader–klas.
De inhoud heeft een 2delige betekenis:

Kader” als herkenbare structuur voor de leerling; start bij het gekende, creëer een veilige leeromgeving, versterk het positief bewustzijn.

 

K… van kiezen
A… van adaptief
D… van differentiëren
E… van efficiënt
R… van remediëren


Het kaderklas – principe zal voor volgende leergebieden aangewend worden:
Techniek volgens nr 2 Relationele vorming volgens nr1