Beste ouder(s)

Vanaf volgend schooljaar 2018-2019 willen we het papierverbruik voor brieven zoveel mogelijk beperken. We willen de brieven digitaal versturen naar zoveel mogelijk ouders.

Graag daarom onderstaande strook invullen (ook al kies je voor digitaal ontvangen van brieven) en terug afgeven aan de klasleerkracht ten laatste donderdag 21 juni 2018.

Indien jullie de brieven digitaal wensen te ontvangen, vragen we om de volgende gegevens door te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Naam van elk kind + klas
  • Mailadres(sen) waarop je de brieven wenst te ontvangen

Klik hier om de volledige brief met invulstrookje te downloaden.

Ronse, 4 juni ’18                        

Beste ouders


De laatste twee weken is er heel wat commotie geweest rond de warme maaltijden.

Ons eigen Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft besloten om voor de rest van dit schooljaar, geen warme maaltijden meer te laten aanleveren. Dit heeft niets te maken met de traiteur. Het Federaal Voedselagentschap heeft ons intussen verzekerd dat de traiteur vrijuit gaat.

We willen nu de nodige tijd uittrekken om de refters en keukenmaterialen zo grondig mogelijk  te reinigen en te ontsmetten.

Mogen wij u dan ook vragen om uw kind tot 30 juni een lunchpakket te willen meegeven?

Wij verontschuldigen ons voor dit tijdelijk ongemak en danken u alvast voor uw begrip.


Met vriendelijke groeten,

Kathleen Tonneau
Coördinerend directeur
PR & Communicatie
Katholiek Onderwijs Ronse